Protikorupčná ISO norma je vynikajúcim globálnym nástrojom na znižovanie korupčných rizík v organizáciach verejného a súkromného sektora.

Zabezpečiť jej zmysluplnosť a účinnosť pre konkrétnu organizáciu si však vyžaduje ju pochopiť a následne nastaviť konkrétne procesy a protikorupčné opatrenia vhodné práve pre ňu. S týmto vám radi pomôžeme, keďže sa danej problematike venujeme už mnoho rokov.

Čo ponúkame:


Komplexný konzulting pri príprave na certifikáciu k ISO norme


Vytvorenie metodológie a uskutočnenie workshopu k meraniu protikorupčného rizikaProtikorupčné tréningy/vzdelávanie


Dohľad nad funkčnosťou systému (štvrťročné, polročné, prípadne ročné audity a odporúčania na zlepšenie účinnosti danej ISO normy)


Pravidelne informovanie o najnovších poznatkoch z legislatívy v danej oblasti

Zavedenie Protikorupčnej ISO normy má potenciál priniesť benefity pre organizáciu v podobe zvýšenia príjmov, zlepšenia pracovného prostredia a eliminovania rizika škôd a postihov. Predpokladom využitia tohto potenciálu je zavedenie Protikorupčnej ISO normy odborným spôsobom s dostatočným dôrazom na účinnosť prijatých nástrojov. Viac ako 20 ročné skúsenosti v oblasti boja proti korupcií kľúčových členov tímu ako aj využitie ďalších odborníkov vytvárajú predpoklad na úspešnú implementáciu.


Prof. Ing. Emília Sičáková-Beblavá, PhD.


Je riaditeľkou Ústavu verejnej politiky na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. Venuje sa výskumu verejného sektora, vrátane korupcie a transparentnosti. Bola prvou prezidentkou slovenskej pobočky Transparency International (TIS) a to v rokoch 1998 až 2009 a členkou Správnej rady globálnej organizácie so sídlom v Berlíne (2000 – 2004). V súčasnosti je členkou je Správnej rady TIS. Post-graduálne štúdium absolvovala napr. Na Georgetown University, Yale University, Harvard university a vo Svetovej banke.


JUDr. Pavel Nechala, PhD.


Je advokátom a riadiacim partnerom advokátskej kancelárie Nechala & Co. s.r.o. (certifikovaná na ISO 37001). Od roku 2000 tiež pôsobil v slovenskej pobočke Transparency International (TIS), kde zabezpečoval poradenstvo pre obete trestných činov korupcie (ALAC), podieľal sa na príprave protikorupčných legislatívnych opatrení (novela Infozákona, Ústavný zákon o konflikte záujmov, novela zákona o verejnom obstarávaní). Pavel je spoluautorom slovenskej právnej úpravy chráneného oznamovania (angl. whistleblowing) a disponuje skúsenosťami so zavádzaním prevenčných mechanizmov tak v súkromnom sektore ako aj verejnom sektore. Venuje sa aj lektorskej činnosti pre popredné slovenské certifikačné autority v oblasti manažérskych systémov a pre podnikateľov tiež napísal Protikorupčný manuál podnikateľa.


Na základe Vašej požiadavky Vám vypracujeme prehľadnú cenovú ponuku, kde zodpovieme navrhované kroky pri implementácii z pohľadu prečo sú dôležité, ako ich budeme realizovať, čo dostanete a určíme zodpovedajúci potrebný čas ako aj termín, kedy je možné uvedené kroky zvládnuť. Ponúkame transparentné fakturovanie na základe skutočne vykázaných a odsúhlasených hodín.